Hiệp Hội Người Việt Kobe Nhật Bản 神戸ベトナム人会

Gold Land vinh dự là đơn vị doanh nghiệp thường xuyên tham gia các hoạt động kết nối, hỗ trợ cộng đồng người Việt cùng Hiệp Hội.
Facebook: https://www.facebook.com/HoiNguoiVietKobe