Gold Land chia sẻ trên báo Asahi về tác động của đồng Yên giảm với người nước ngoài làm việc tại Nhật

Gold Land chia sẻ trên báo Asahi

Đồng yên giảm giá tác động đến kiều hối, người lao động nước ngoài sẽ về nước Nếu Nhật Bản vẫn như hiện tại… Hi

Tư vấn các thủ tục Visa

𝐆𝐎𝐋𝐃 𝐋𝐀𝐍𝐃 𝐉𝐀𝐏𝐀𝐍 – 🇻🇳🇯🇵 VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT HÀNH CHÍNH TẠI NHẬT – Hỗ trợ thủ tục visa, việc làm cho người Việt.