Gold Land chia sẻ trên báo Asahi

Gold Land chia sẻ trên báo Asahi về tác động của đồng Yên giảm với người nước ngoài làm việc tại Nhật

Đồng yên giảm giá tác động đến kiều hối, người lao động nước ngoài sẽ về nước Nếu Nhật Bản vẫn như hiện tại… Hi vọng với những gì Tập thể chúng tôi chia sẻ trong bài báo này có thể phần nào tác động tới Chính Phủ cân nhắc về việc hỗ trợ cho […]