Gold Land chia sẻ trên báo Asahi

Đồng yên giảm giá tác động đến kiều hối, người lao động nước ngoài sẽ về nước Nếu Nhật Bản vẫn như hiện tại…

Hi vọng với những gì Tập thể chúng tôi chia sẻ trong bài báo này có thể phần nào tác động tới Chính Phủ cân nhắc về việc hỗ trợ cho các Doanh Nghiệp nhằm tăng lương cho toàn bộ người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Nhật hoặc tăng giá đồng yên

円安、仕送りも直撃 帰国する外国人労働者「日本はこのままだと…」

Link chi tiết: https://digital.asahi.com/articles/ASQBM5JXQQ9FULFA00Z.html

Gold Land chia sẻ trên báo Asahi về tác động của đồng Yên giảm với người nước ngoài làm việc tại Nhật